Letiště Václava Havla, Praha

Projekt EUropa - výstavba Terminálu Sever 2


Účast MANSFELD IDC s.r.o:
V roce 2002 byl Ing.arch. Pavel Mansfeld s jeho asociovaným týmem přizván k autorské spolupráci na projektu nového terminálu mezinárodního letiště v Praze generálním projektantem stavby firmou Nikodem a partner s.r.o..


Firma MANSFELD IDC s.r.o. byla smluvně pověřena řízením a produkcí návrhu architektury terminálu ve spolupráci s generálním projektantem stavby. Společnými silami obou projekčních kanceláří vznikla projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitelů stavby a prováděcí projektové dokumentace.

V kooperaci probíhala spolupráce s řadou dalších zúčastněných projekčních kanceláří, zejména na koordinaci projektu.

Celkové koncepční architektonické řešení- exteriéry, interiéry

Rámcové technické řešení budov- výběr konstrukčních systémů


- Dispoziční řešení

-
Architektonické řešení interiérů

- Příprava technických specifikací dodávek a prací

- Účast na koordinaci projektové dokumentace

- Kooperace s ostatními zúčastněnými projekčními týmy

- Výkon autorského dozoru v realizační fázi

- Kontrola dodavatelské dokumentace

- Dokumentace skutečného provedení stavbyČlenové pracovního týmu:
MANSFELD IDC s.r.o.:

Ing.arch.Pavel Mansfeld
Ing.arch.Pavel Havelka
Ing.Martin Míšek
Ing.arch. František Císař
Akad.arch.Tomáš Smetana
Ing.Zuzana Kovalčíková
Odletová hala - "Curb Side"
hlavní vstup do budovy terminálu Sever 2
Spojovací objekt- "Curb Side"
spodní úroveň
Spojovací objekt- "Curb Side"
spodní úroveň
Terminál Sever 2
prostor mezi estakádou a budovou terminálu
Terminál Sever 2
detail - prostor mezi estakádou a budovou terminálu
Terminál Sever 2
hala mezi terminálem a prstem C
Terminál Sever 2
hala mezi terminálem a prstem C
Spojovací objekt
přístup do Teminálu 1

Dispoziční řešení-
vnitřní uspořádání budov;
odletová hala, příletová hala, spojovací koridory, komerční prostory, kanceláře leteckých společností, salonky a konferenční místnosti, kontrolní místa, řídící centrum, hygienické a provozní zázemí, skladové hospodářství, třídírna zavazadel a ostatní provozy. 


Architektonické řešení exteriérů
- detailní řešení zastřešení, fasádních obkladových prvků a prosklených stěn, stínících systémů; projekt orientačního a informačního systému
Rámcové technické řešení budovy- výběr konstrukčních systémů; koordinace konstrukčních systémů s dopadem na architektonický výraz 
Detailní technické řešení budovy- tvarování konstrukčních prvků s dopadem na architektonický výraz; návrh doplňkových konstrukcí 
Architektonické řešení interiérů - celková koncepce a detailní návrhy prvků v interiérech; prosklené stěny, prosklená zábradlí, visutá schodiště, výtahové věže, vnitřní obklady stěn, dlažby, systémy podhledů, technologický nábytek, orientační a informační systém pro cestující
Architektonické řešení interiérů - koordinace s účastněnými disciplínami speciálních profesí
Komplexní řešení stavby -
práce v obsáhlém týmu projekčních kanceláří a dodavatelů stavby;
účast na přípravě dodavateské dokumentace a její odsouhlasování
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU