projekty:
rezidenční a komerční,
stavby pro zdravotnictví- kliniky, rekonstrukce zdravotnických zařízení


projektové studie, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby

Vícegenerační rodinný dům
lokalita:  Praha 13
stavební povolení 2017
Urbanistické studie, návrh zástavby;
vyhodnocování pozemků z hlediska podmínek územního plánu a technických možností využití území
ING.ARCH. PAVEL MANSFELD

MANSFELD IDC s.r.o.

Dvojdomy v rozvojovém území
lokalita:  Praha 13
předprojektová příprava 2017
Bytový dům ve vilové čtvrti
lokalita:  Praha 12
2009
Budovy pro obchod a výzkum
Carolina Centrum
výzkumné a administrativní centrum; lokalita:  Praha 6
realizace  2012
Výhledové studie a generely,
expertní architektonické řešení
Koncept rozvoje Gynekologicko-porodnické kliniky VFN, aktualizace 2010
Apolinářská 18, Praha 2

Generel požárně bezpečnostního řešení

Koncepční studie rozvoje 2014

Dílčí rekonstrukce a projektová řešení  1999 - 2013
Projekt stavby od přípravných studií až po realizační dokumentaci
Projekt stavby pro vědu a výzkum
Spolupráce na projekových akcích velkého rozsahu
Letiště Václava Havla, Praha
Terminál Sever 2
Spolupráce na přípravě developerských záměrů;
optimalizace projektu
Model rezidenčního souboru
2011